Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5xikXCVmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Ngân hàng TMCP Phương Đông

Tất cả dịch vụ, sản phẩm liên quan đến lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.

  • hZWZl5xikXCVmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmpobZdwsbA.
2023

Company Menu

Company activity

Một hành động – Triệu niềm tin

By: Ngân hàng TMCP Phương Đông | Posted: Fri, 05/08/2020 - 17:53

?OCB phát động tuần lễ vàng chung tay bảo vệ cộng đồng với thông điệp “Một hành động – Triệu niềm tin”.

?Ngay những ngày đầu cả nước thực hiện ngừng giãn cách xã hội cũng là thời điểm OCB siết chặt hơn nữa các công tác phòng chống dịch bảo vệ khách hàng. OCB thực hiện viêc tặng nước rửa tay, khẩu trang cho KH tại quầy giao dịch và trực tiếp tại khu vực KH sinh sống, làm việc.

?Đây là ngân hàng đầu tiên trên cả nước triển khai mạnh mẽ giải pháp này nhằm nhắc nhở người dân nâng cao tinh thần chống dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan với Covid 19.

?Ngoài ra, OCB vẫn tiếp tục các chương trình miễn phí mọi giao dịch online, hỗ trợ giáo viên vay tín chấp lãi suất 1%/tháng, gửi tiết kiệm tại quầy & online với lãi suất ưu đãi... nhằm “gỡ khó” cho KH mùa dịch.

#OCB #nganhangphuongdong

Comment

hZWZl5xikXCVmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSaZmShq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGiccWxpkpadnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
hZWZl5xikXCVmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...