Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl5phl2qamZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Ngân hàng TMCP Phương Đông

Tất cả dịch vụ, sản phẩm liên quan đến lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.

 • hZWZl5phl2qamZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmpobZdwsbA.
2023

Company Menu

Review

Ngân hàng TMCP Phương Đông Reviews

4.0
1 Reviews
100% recommend to friends

Used to work at Ngân hàng TMCP Phương Đông?

Add Review
 • “Môi trường tốt để phát triển, lương cạnh tranh trên thị trường ”

  Anphabe User
  Nhân viên Tuyển dụng

  I have been working at Ngân hàng TMCP Phương Đông.

  Pros

  Được đào tạo về nhiều mặt từ kĩ năng đến kiến thức chuyên môn
  Đồng nghiệp thân thiện, cấp trên lắng nghe ý kiến của nhân viên
  Chế độ đãi ngộ tốt

  Cons

  Quy trình liên kết, làm việc giữa các phòng ban còn chưa được rõ ràng

  Advice to Senior Management

  Tổ chức thêm các hoạt động nội bộ để các phòng/ban giao lưu, kết nối tốt hơn

  Yes, I would recommend this company to a friend
   hZWZl5phl2qamZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6TnpVonKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZl5phl2qamZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2qXbmvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYW-dcG1gk56f1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
 • “Môi trường văn hóa tuyệt vời, đề cao tính trao quyền trong công việc ”

  Nhung Phan's picture
  Recruitment marketing Executive

  I have been working at Ngân hàng TMCP Phương Đông.

  Pros

  - Lãnh đạo giàu năng lực, tài giỏi;
  - Định hướng Ngân hàng phát triển bền vững;
  - Môi trường làm việc thoải mái, năng động.

  Cons

  - Tính trao quyền cao tạo nhiều thử thách và cơ hội

   hZWZl5phl2qamZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hyaZpvVpajpqWZp6uSopamzJ2tVHCmbZttWMmeq82srY_LyYaczZ6Tm5ZmnKyem5yFxcmlpNiQz5aIcZmgaJ-ytQ..
  hZWZl5phl2qamZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJtwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlqbFd2os-jl9KpZbadqpnH3Iac156boIaVz63N19vCzcpTcM9rl2eYbGvZcpVnclrLo6icqLKUp7CgyqJTa8xyaWhlZWuZbG2UYW-dcG1gk56f1J6cnIjFoNGr09nHx4ahk2-WbNlsl2dqiJnZqaCn2JSVqJ2dV3OibJZoYWGXa29qamNslmtnnWhrn7Wx
hZWZl5phl2qamZSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...